Kuidas eesti keele reeglite järgi kirja algust ja lõppu vormistada

hand-on-keyboardEnamiku inimesteni on meilindusmaailm jõudnud pärast keskkooli lõpetamist. Seega pole nad saanud koolitarkust selle kohta, kuidas peaks e-kirja vormistama, kirjutab keeletoimetaja Helika Mäekivi.

Kui inglise keeles kirjutajate jaoks on koma kasutamine kirja alguses ja lõpus selle keele loomulik osa, siis meil ei ole see reeglitega kooskõlas ja teeb tegelikult kõik keerulisemaks.

Teeme siis oma elu lihtsamaks tagasi. Ärgem võtkem võõra keele kombeid pimesi ja põhjendamatult üle – see ei ole otstarbekas ega too meie keelele mingit kasu. Hoidkem pigem enda tavasid au sees, sest need meile omasemad, ajalooliselt välja kujunenud ning eristavad meid teistest.

Loobume inglispärasest komast, paneme algustervituse taha hoopis hüüumärgi või kui soovime olla tagasihoidlikumad, jätame selle koha tühjaks. Esimest lõiku saame sel juhul rahulikult esisuurtähega alustada. Kirja lõpetades mõtleme läbi, kas oleme kasutanud lauselühendit, mille puhul koma ei tule, või soovlauset, mille järele tuleb panna hüüumärk.

Suurim eeskuju on olnud inglise keel oma reeglitega. Ent sageli on teise keele reeglitel oma ajalugu, mis ei pruugi kattuda meie igapäevakeele kokkulepetega. Seepärast on ka praeguses elektroonilises kirjavahetuses kahe keele reeglid sageli segamini. Tuletagem siis meelde, kuidas eesti keele reeglite järgi kirja algust ja lõppu vormistada.

Loe lähemalt sekretar.ee veebilehelt

Posted in emaili turundus Tagged with: , , , , ,